If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

12 minut Star Wars Battlefront 2 v předstihu

Týmový mulťák se světelným mečem v interiérech a městě.

UPDATE - mirror 1, mirror 2, mirror 3, mirror 4, mirror 5.

Comments