If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

12 Minutes je hrou o uvěznění v časové smyčce

Interaktivni thriller.

Prostor na E3 konferenci Microsoftu dostala nezávislá, neobvyklá hra od vydavatele Annapurna Interactive.

Pojednává o muži uvězněném v časové smyčce a jde o interaktivní thriller.

Jmenuje se 12 Minutes a vyvíjí ji Luis Antonio, který má na svědomí grafiku The Witness.

Sleduje jednoduchou kamerou zeshora pokoj, kde hovoří zamilovaný muž se ženou, kde muž dopředu ví, co druhá strana řekne, protože to už jednou zažil.

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments