If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

2K prý chystali Civilization MMO

Vypátral to blogger-detektiv.

Někdy potěší se dozvědět i o hrách, které možná světlo světa nikdy nespatří. To může být případ tajeného strategického MMO, na kterém pracoval Scott Jennings a jeho kolega Matthew Weigel, toho času oba zaměstnanci 2K Games.

Letmý pohled na značky, které tomuto vydavateli přísluší, nemůže nikoho nechat na pochybách, že se muselo jednat o titul zaštícený jménem slavného Sida Meiera, autora Gettysburgu nebo stařičké Civilizace.

Tenhle oříšek se podařilo rozlousknout až jednomu detektivovi-bloggerovi, který si všiml citace v profilu manažera 2K Games Austin, Jona Jonese. I ten se účastnil preprodukčních prací na prototypu strategické onlinovky, která měla obsáhnout, citujeme:

"... všechno od avatarů po pozemní jednotky nebo architekturu různých kultur, designy měst zasazených do nejrůznějších etap světové historie nebo textury, jež by bylo možné aplikovat na všechny stavby jednoho národa v konkrétní době".

Nutno přiznat, že tohle snad opravdu nemohlo být nic jiného než Civilization MMO. Teď jen doufat, že se v 2K Games k téhle hře dříve či později vrátí.

Tagged With

Comments