If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

60% britských Xboxů 360 umřelo

Výsledky nedávného průzkumu.

Britský server CNET UK provedl v minulém měsíci na ostrovech "malý průzkum" týkající se poruchovosti jednotlivých konzolí. Z celkového počtu oslovených 1,128 hráčů se přitom nejvíce vlastníků rekrutovalo z Wii tábora - 591, pak z X360 - 562 a nakonec z PS3 - 473 (někteří tak měli více herních systémů).

Výsledky nedopadly pro X360 ale vůbec dobře, z průzkumu vychází jako nejvíce poruchová konzole. Přestala totiž fungovat u 60% kupujících, zatímco v případě PS3 to bylo "jen" u 16% a na Wii pouze u 6% jeho majitelů.

Není bez zajímavosti, že 47% vlastníků X360 odešla jejich konzole během jednoho roku. Že 32% se porouchala dvakrát a 19% třikrát nebo více. V jednom případě šlo dokonce o šest po sobě jdoucích poruch, až byla konzole Microsoftem nešťastnému hráči vyplacena!

Bylo by však ještě dobré zmínit, že tenhle průzkum nereprezentoval nějaký náhodně vybraný vzorek populace. Šlo o hráče, kteří sami projevili zájem se jej zúčastnit, což z logiky věci nahrává povědomí o větším počtu lidí, kteří touto cestou chtěli vyjádřit svou nespokojenost. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že čísla v souvislosti s X360 jsou alarmující.

Tagged With

Comments