If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Akční hry vytvářejí akční mozky

Vychází to ze studie univerzity v Rochesteru.

Pokud budete hrát hodně akční videohry, vaše mozky se dokáží rychleji rozhodovat, a to se stejnou přesností jako u lidí, kteří se rozhodují pomaleji. Toto je výsledek odborné vědecké studie, kterou prováděli na University of Rochester.

Výzkum prováděli vědci zaměření na kognitivní funkce a jednoznačně zjistili, že když hrajete hodně akční hry, dokážete mnohem rychleji a přesněji vnímat akci, která se děje kolem vás. A náležitě na ni reagovat.

Má to hodně výhod ve skutečném životě. Člověk, který je vytrénovaný z videoher, dokáže dělat snadněji víc věcí najednou. Dokáže také lépe řídit, číst menší písmenka a nápisy, jen tak se mu neztratí někdo v davu dalších lidí a dokáže se lépe orientovat při cestování.

Pro výzkumy byly testovány desítky lidí mezi 18 a 25 lety, které nebyly složené pouze z hráčů. Tato skupina se rozdělila do dvou. Jedna hrála 50 hodin Call of Duty 2 a Unreal Tournament, zatímco druhá skupina hrála 50 hodin The Sims 2. Výsledek? Hráči akčních her byli o 25 procent rychlejší při odpovědích a odpověděli na stejný počet otázek správně jako hráči The Sims 2.

Comments