If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Raritní alfaverze Half-Life 1 na nahrávce a obrázcích

V takovém stavu se nacházela v 1997, rok před vydáním.

Link na download zde.

Tagged With

Comments