If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

AMD a Crytek uvádějí tech-demo Project Phoenix

Skloubení CryEngine 3 a postavy Ruby pro její nový ohoz (realističtější postava, vlasy atd.)

Kompletní powerpointová prezentace z konference GDC 2013 je k dispozici odsud.

Tagged With

Comments