If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Američané vs Evropané, kdo víc hraje?

Zajímavý pohled na další herní statistiky.

Nedávná studie Today's Gamers poukázala na možné rozdíly v množství hráčů mezi jednotlivými národy. Pro potřeby průzkumu bylo využito 13,000 hlasů od uživatelů internetu z Nizozemí, Francie, Německa, Velké Británie a USA, přičemž výsledkem bylo mj. resumé, že Američané se hrám věnují více, než Evropané.

Nejenom, že mnohem větší množství americké populace - oproti číslům z výše vybraných evropských regionů, hraje hry, ale u samotného hraní následně stráví i daleko více času. Průměrný Američan u videohry totiž prosedí 11,5 hodiny týdně, zatímco Francouz pouze sedm hodin a Angličan 6,5 hodiny.

Zajímavostí je také větší obliba MMO žánru - u Američanů, jichž je ve virtuálních světech oproti evropským protějškům dokonce dvojnásobek. Není od věci ani připomínka, jak vysoká je procentuální zúčastněnost ženského pohlaví na hraní, ve všech herních regionech bylo hráček jenom o několik procent méně, než hráčů.

Na druhou stranu lze očekávat, že pokud je podobný průzkum dělaný online, tedy přes internet, že mohou být výsledky lehce zavádějící, pro pravděpodobnou neúčast většiny nehráčů. Jakkoliv by dominantní postavení Ameriky v hraní asi i přesto mohlo zůstat nezpochybnitelné.

Comments