Babyloňané brzy obohatí Age of Empires Online

Ekonomicky založená civlizace s obdobou Trojského koně.