DayZ na obrázcích z pre-alfa testování

Obléhání vesnice ve vysoké trávě i zajatci na kolenou.