Dragon Age: Inquisition na artworcích

Studna dobrých duší se svěcenou vodou či rozbořený most.