Proti strážcům v deštěm zkrápěné ulici Thiefa

Nové obrázky i s průzkumem interiérů a maskou.