Maskot, energy drink a korporace nastiňují univerzum Sunset Overdrive

Jak se kreativci z Insomniacu vytáhli?