Další místo z Dragon Age - The Western Approach

Vyprahlá poušť se skalami plná korupce a nebezpečí.