Velkoplošné billboardy Assassina v Austrálii

Jak postupně vznikaly?