Zaměstnanci CD Projektu Red obdarováni, aby se jim lépe pracovalo

Kytara podepsaná Keanu Reevsem.