Artworky z kdysi odlišného směřování Dark Souls 3

Neschválená podoba hry měla dle úniku z portfolia grafika vypadat takto.