3D screenshot z Dead Space 2

Nekromorfové rekrutovaní z dětí ve škole.