If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Asociace českých herních vývojářů přijata do Evropské federace

Co jim to přinese?

Nedávno založená nová česká herní asociace GDACZ byla přijata do Evropské federace herních vývojářů, sdružující šestnáct vývojářských organizací.

EGDF poskytuje platformu pro spolupráci a diskusi mezi evropskými institucemi a vývojáři her, zveřejňuje data o herním průmyslu jednotlivých evropských zemí, sleduje a ovlivňuje plánované právní úpravy v oblasti her a zabývá se evropskými podpůrnými programy pro financování herního vývoje Kreativní Evropa a Horizont 2020.

"Společně s EGDF připravujeme například poradenství českým herním vývojářům ohledně GDPR nebo vyjádření pro Ministerstvo financí kvůli zvažované regulaci lootboxů ve hrách," přiblížil první společné kroky předseda asociace Pavel Barák.

Posláním EGDF je usilovat, aby se evropský herní průmysl, který nyní zaměstnává na sto tisíc osob, stal globálně konkurenceschopným, kulturně uznávaným a stabilním odvětvím. Za tím účelem zastupuje organizace herních vývojářů sdružujících více než 1500 studií a 40 tisíc zaměstnanců z Rakouska, Belgie, Chorvatska, Dánska, Finska, Francie, Německa, Norska, Malty, Polska, Rumunska, Španělska, Švédska, Nizozemska, Turecka a Velké Británie.

About the Author

Redakce

Contributor

Comments