If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Assassin's Creed II: Lineage

První info a obrázky z trojice hraných filmů.

UbiSoft poprvé poodhalil roušku nad Assassin's Creed II: Lineage, tedy trilogií krátkých filmů, které budou předcházet vydání druhého dílu hry.

Jejich hrdinou bude otec Ezia, vraha z doby renesanční Itálie a hlavní postavy dvojky.

Každý z dílů má mít mezi deseti a patnácti minutami, režíruje je Yves Simoneau a vznikaly ve studiích na triky specializované firmy Hybride Technologies, kterou UbiSoft vloni odkoupil.

Nejde přitom o žádné nováčky: aktivně se podíleli na vzniku filmů 300 nebo Spy Kids, byť samozřejmě ne do takové míry, jako v případě Lineage. U něho konkrétně prý bude sedmdesát procent všech prostředí, modelů města či postav přímo použitých z herních assetů.

Na vzniku Lineage se podílelo zhruba dvacet herců, přes stovku zaměstnanců a zhruba dvě stě lidí pracujících na zvláštních efektech a postprodukci obecně.

Protože filmy vznikaly v úzké spolupráci s producenty hry, setkáte se např. se spoustou herců (resp. jejich hlasy) i v druhém dílu Assassin's Creed.

Assassin's Creed II: Lineage budou vydávány samostatně před samotnou hrou a podle šéfa UbiSoft Montrealu, Yannise Mallata, později vyjdou i na nosičích DVD.

Tagged With

Comments