If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Bioware potvrdili, že fanouškovské dekódování Mass Effect je správné

Den N7.

Mnozí by to přešli s tím, že jde jen o nějaké vesmírné ruchy, ale fanoušci série v tom samozřejmě hledali něco hlubšího, zvlášť po výzvě, ať si to poslechnou pořádně.

Bioware totiž k oficiálnímu Dnu N7 vypustili mini teaser na příští díl Mass Effect.

V nyní již dekódované nahrávce slyšíme hlas Liara T’Soni, která se, jak víme z dřívějšího traileru, bude vyskytovat v příběhu hry.

Praví se tam, že Rada bude zuřit, ale že tou dobou by si už měla dobře uvědomovat, že se nevyplatí podceňovat vzdor lidí.

Výrobce hry posléze pravost všeho potvrdil a poděkoval za zájem všem "agentům", kteří o tuto hříčku projevili zájem.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Mass Effect

PS3, Xbox 360, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments