If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

BioWare připouští chyby v Dragon Age 2

A co tedy chtějí vylepšit?

Mike Laidlaw, hlavní designér Dragon Age 2, se už neudržel a na oficiálních fórech BioWare se rozhodl odpovědět na mnohé negativní reakce hráčů. A připustil, že hra mohla být lepší.

"Jsem si vědom věcí, o kterých se tu zmiňujete," píše. "Problémy jako opakované využívání levelů, implementaci nepřátel, kteří útočí ve vlnách, stejně také vývoj příběhu a malé důrazy na vaši volbu a tak dále. Všechny tyto problémy si uvědomujeme, analyzujeme je a v našich příštích plánech počítáme s jejich vylepšením."

"Navíc, nejen že jsem si vědom vašich připomínek, ale zároveň také souhlasím, že jsou v Dragon Age 2 některé aspekty, které nejenže mohou být, ale musí být v budoucích hrách vylepšeny. A to je přesně naším cílem."

DA2 ale podle něj pomohl posunout svět Dragon Age mnohem dál a připravil cesty pro další hry, které mohou být ještě lepší než všechno, co dosud ve vesmíru DA bylo. "Události v Dragon Age 2 fundamentálně změnili politickou a společenskou oblast v Thedasu, která nám otevírají spoustu možností do budoucna," píše Laidlaw.

Říká také, že se z výroby příběhu Hawka hodně poučili, a alespoň zjistili, co fungovalo a co nikoliv. "A tak je to vždycky," říká.

Témata v tomto článku

Sledujte témata a dáme vám vědět, až k nim publikujeme něco nového.  Manage your notification settings.

About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments