If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Bondovka Skyfall zinscenovaná v enginu GTA 5

Její úvodní scéna na jedoucím vlaku i s leteckými záběry.

Comments