If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Bonus v PS3 verzi Final Fantasy XIII

Provázanost s příchozím Final Fantasy XIV.

Se vstupem dlouho vyvíjeného RPG - Final Fantasy XIII, na trh, se váže také info o jisté exkluzivitě obsažené v PS3 verzi hry.

Vlastníci konzole od Sony zde totiž budou moci nalézt "tajný herní předmět" pro využití v příchozím MMORPG Final Fantasy XIV, resp. získají příležitost zúčastnit se bety FFXIV. S ohledem na skutečnost, že Final Fantasy XIV má jako cílové platformy PC a právě PS3, je logické, že není třeba s případnými bonusy plýtvat na X360 hráče. :o)

Vše se přitom odvíjí od speciálního přístupového kódu obsaženého na kartě, která má být součástí manuálu FFXIII. Pokud kód zadáte na stránce určené členům Square-Enix klubu, zpřístupníte si výše naznačené - předmět a šanci participovat v uzavřené evropské betě FFXIV, která se má spustit už v následujících měsících. Více již tady.

V rámci zdejšího povídání není od věci ani tematické obrázkové srovnání PS3 a X360 verzí hry, které, navzdory dříve řečenému, dává povědomí, že obě inkarnace vyhlížejí téměř identicky. A dále připomenutí, že Final Fantasy XIII je aktuálně k mání na našem trhu, hru si můžete zakoupit např. skrze herní obchod Xzone. Dobrou chuť!

Comments