If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Buďte jako Bruce Lee v EA Sports UFC

S typickými pohyby i filozofií.

Více o této bojové hře pro PS4 a X1, která vyjde už koncem června, v kompletním zpravodajství EG.

Comments