If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tvůrci Championship Manager končí

Série však má pokračovat!

Japonský herní vydavatel Square Enix se z důvodu restrukturalizace, resp. úspory financí, rozhodl pro na první pohled hodně překvapivý krok. Je jím propuštění nebo převelení 80% zaměstnanců z britského Beatiful Game Studios, kde jsou zodpovědní za kladně přijatý Championship Manager 2010 (potažmo za celou tuhle sérii).

Londýnská pobočka ale nakonec zůstane zachována a bude fungovat jako jakýsi hlavní stan. Nicméně většina lidí bude dílem propuštěna, nebo převelena do Číny (?). Mluvčí Square Enix uvedený krok zdůvodňuje snahou znovu se zaměřit na tuhle značku a předefinovat obchodní model způsobem, aby v budoucnu přinášela požadovaný zisk.

Propouštění bude dokončeno ještě před závěrem tohoto roku, přičemž jak bylo výše naznačeno a přislíbeno, Championship Manager se i přesto výhledově dočká dalších dílů. Uvidíme, jestli se hře podaří ještě zlepšit své postavení na trhu (poslední díl se totiž měl prodávat nad očekávání dobře!), kde zatím prvenství patří konkurenční řadě Football Manager od Segy.

Comments