If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Úvahy o zpoplatnění PlayStation Network

Ale pouze za nadstandardní služby.

Na včerejší Sony prezentaci, určené primárně investorům, padla také slova o možném budoucím zpoplatňování PlayStation Network (PSN). Ano, tahle myšlenka tady již několikrát v minulosti zazněla, ale nyní se v Sony tváří způsobem, že výhledově skutečně nabídnou model, z něhož by mohly nějak dále profitovat.

Kaz Hirai, současný boss Sony Computer Entertainment, prohlásil, že firma zkoumá možnosti předplatného a to za nějaký blíže nedefinovaný prémiový obsah a služby v rámci PSN. Uvedený model by však byl jakýmsi nadstandardem, neboli stávající gratis fungování PlayStation Network zůstane zachováno. Na mysli se tu má především online multiplayer, který by měl být i nadále přístupný zdarma. Na rozdíl od konkurenčního Xbox Live.

Nelze však nevidět, že Microsoft si zpoplatněním přijde na velmi hezké peníze a že se nakonec nenaplnily některé dřívější predikce hovořící v tom duchu, že vedle gratis fungování PSN bude muset svůj platební model změnit. Je to naopak Sony, co bude v budoucnu muset následovat jeho příkladu.

Za tímhle je především snaha dostat PlayStation byznys konečně do černých čísel, s čímž se koneckonců váže i plánovaný přechod do 3D. Protože právě 3D stereoskopická technologie má být údajně jedním z hlavních kroků, kterak uvedenému záměru napomoci. Takže se v budoucnu máme dočkat také firmwaru, který umožní hrát na PS3 skutečně trojrozměrné hry, které budou vývojáři vyvíjet za pomoci speciálních nástrojů. Nicméně jde o další běh na hodně dlouhé trati. Více již v článku na serveru Gamasutra.

Tagged With

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles