If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Co je za impulzivními nákupy her?

Cena, zajímavé balení a prezentace hry.

Studie, vypracovaná spol. NPD Group na základě oslovení téměř 2,500 Kanaďanů, odhalila zajímavou skutečnost. A to, že za posledních šest měsíců si 40% kanadských hráčů pořídilo hru toliko na základě náhlého, impulsivního rozhodnutí. Přičemž ženské herní osazenstvo má být k podobnému způsobu nakupování více náchylné, než muži.

Za pozornost ovšem stojí, že hlavním stimulem pro impulsivní nakupování byla především nižší cena. Čili tady si mnou ruce zejména obchodníci s použitými (bazarovými) hrami. Průměrná částka u impulsivní koupě přitom činí 27 USD, zatímco u té dopředu naplánované téměř 43 USD. Dalšími klíčovými faktory se pak ještě staly zajímavé balení, možnost vyzkoušet si hru u kamaráda nebo jeho pozitivní reference, či samotná prezentace hry v obchodě.

Všechno výše zmíněné má vést ve finále ke zjištění, že ani ekonomická recese nedokáže zabrzdit chuť hráčů po herním povyražení. A že méně (cena), může leckdy ve finále znamenat i více (tržby a výdělek). Abychom si lépe rozuměli, poměr bazarových (levných) her tvořil stále jenom jednu třetinu ze všech impulsivních nákupů...

Tagged With

Comments