If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Co všechno umí aplikace YouTube pro PS3?

Snazší vyhledávání či mobil jako dálkové ovládání.

Již od 11. února je pro majitele PlayStation 3 k dispozici oficiální aplikace YouTube a to i pro uživatele v České republice (Slovensko chybí). Stáhnout se dá prostřednictvím rozhraní XMB, v části TV/Video Services, „My Channels".

Česká pobočka Sony dodatečně rozeslala soupis všech funkcí, které tento šikovný prográmek umí, což lze vnímat i jako takovou předzvěst budoucího zaměření PS4 na tento typ obsahu. Absentuje pouze nahrání videa přes aplikaci. Jak asi víte, YouTube se dalo z PS3 sledovat již dříve, ale teprve nyní je z konzole dostupných více vylepšených funkcí - jejich výčet:

Tagged With

Comments