If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Command & Conquer webovou hrou

Úvahy o přeměně potvrdil zástupce EA.

Jak se šeptalo, Jon Van Caneghem, tvůrce série Might and Magic, se skutečně přidal k vývojářskýmu týmu EA LA, kde má na starost další budoucnost série Command & Conquer. A opravdu s cílem dodat herní značce nový impuls, s využitím internetových distribučních kanálů, což potvrdil Gamasutře.

"Podle mě se dnes všechny hry snaží nabízet přímo zákazníkům [bez dalších zbytečností], takže tímhle směrem jde trend," vysvětlil. Protože v interview se Van Caneghem vyjádřil i k úspěchu jednoduchých onlinovek, mohl by tím patrně mít na mysli něco ve stylu Quake Live, tedy hry, do které se člověk připojí přímo přes browser a nezatěžuje ho dlouhá instalace, přemrštěné hardwarové nároky, a další problémy plných her.

Konkrétně by další tituly z řady C&C měly vyjít vstříc vzájemnému propojení hráčů, persistentnímu online světu, sociálním prvkům nebo možnosti neustále něco přidávat a stavět v herním světě. Což zní jako jeden velký projekt, kam se bude moci každý připojit na pár minut, odehrát rychlý zápas a zase vyskočit - patrně i z počítačů s nízkou hardwarovou konfigurací.

"Lidé na sociálních sítích jako Facebook už strategie dávno hrají, proto musíme vzít zaběhnutou sérii jako Command & Conquer a rozvinout ji tak, abychom oslovili širší hráčskou obec," uzavírá Van Caneghem. S nedávnou EA akvizicí studia Playfish, které se specializuje na hry na sociálních sítích, to vše hezky zapadá do sebe.

Tagged With

Comments