If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Cyberpunk 2077 odložen hlavně kvůli cílenému hodnocení přes 90 procent

Proč je to už trochu nezdravé?

Dost se toho už napsalo o odkladu z listopadu na prosinec i o hlubších důvodech tohoto kroku.

Přesto ještě stojí za zmínku dodatečné vyjádření CD Projektu Red v konferenčním hovoru s akcionáři a novináři, protože to lze považovat za trochu nemístný nátlak na recenzenty, byť několik týdnů předem.

Michal Nowakowski, viceprezident rozvoje obchodu, zopakoval, že na cílech polského studia se ani teď nic nezměnilo:

"Co se týče Metacritic, nadále chceme dosáhnout průměrného hodnocení přes 90 procent. To nadále zůstává naším cílem a jak řekl kolega Adam Kicinski, šlo ve skutečnosti o hlavní důvod pro posun data vydání."

Firma je totiž přesvědčena, že když těch 21 dnů navíc stráví dalším vylaďováním a vylepšováním hry, promítne se to v tom, že na agregátoru hodnocení z recenzí bude mít o pár bodíků průměrné skóre vyšší, což se pak zase projeví na dlouhodobém odbytu.

"Raději to schytáme dnes od vás za mírný odklad, než abysme to schytali od samotných hráčů, jakmile hra vyjde [pokud by snad byla zabugovaná či nedodělaná]," vysvětlil Nowakowski a dává to logiku.

Nicméně jedná se už přeci jen o takové nezdravé, podprahové ovlivňování budoucích hodnotitelů Cyberpunk 2077. Kterýkoli recenzent vám sice na dotaz řekne, že si ho nepřipustí a nedovolí se tím řídit, ale po přečtení této zprávy kdekoli na internetu už prostě zná ambice a cíle CD Projektu Red, takže to chtě nechtě bude brát v potaz. Nemluvě o situaci, pokud má dané médium nějakou inzerci na tento očekávaný titul, už dopředu se ví, že pokud by hře udělilo méně než těchto vytoužených 90 procent, může některé zainteresované osoby naštvat, tak to pak raději dvakrát promyslí, jestli mu to za to stojí. Bývá běžnou praxí i to, že vývojáři mají speciální odměny, pokud je průměr na Metacritic vyšší než určité číslo, což opět nemístně působí na recenzenty například za situace, pokud někoho takového z tvůrčího týmu důvěrně znají a jsou si vědomi toho, jak drsný byl poslední měsíce jeho tzv. crunch při dokončování projektu.

Témata v tomto článku

Sledujte témata a dáme vám vědět, až k nim publikujeme něco nového.  Manage your notification settings .

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments