If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dead or Alive Xtreme 3 v kostce

Kasino, volejbal i výběr plavek.

Všechny vlastnosti trochu zvláštní hry s děvčaty na opuštěném ostrově předvádí nový trailer od KOEI Tecmo. Vydání na západních trzích zatím není potvrzeno ani upřesněn termín.

Comments