If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ochrana vypíná Assassin's Creed II

Při výpadku internetu ztratíte postup ve hře.

Bezprostředně po představení nové protipirátské ochrany UbiSoftu se ji někteří snažili bagatelizovat. Nakonec se však zřejmě vyplnily ty nejčernější obavy hráčů.

Do redakce britského PC Gameru totiž s předstihem dorazily recenzentské kopie Settlers 7 a hlavně PC verze Assassin's Creed II, které jako první tuto novou ochranu používají. Podle zjištění novinářů se ve chvíli, kdy ztratíte připojení k internetu, hry ihned automaticky vypínají a odmítají se znovu nastartovat, dokud internet zase nenaběhne a dokud na síti znovu neověříte pravost legální verze.

V konkrétném případě Assassin's Creed II to podle PC Gameru znamená, že přijdete o veškerý svůj postup od posledního checkpointu (podobně jako u onlinovek), což při pohybu v otevřených městech někdy může být docela dlouhá doba.

A jak připomínají redaktoři časopisu, k tomu může dojít jak kvůli lagům na straně vašeho poskytovatele internetového připojení, tak i kvůli běžnému krátkému výpadku na straně serverů UbiSoftu. Nabízí se kousavá otázka, zda se vědomí těchto možných nesnází nějak odrazí na prodejích hry?

Více detailů o nové ochraně UbiSoftu a povinnosti být neustále připojen k internetu v tématickém článku. Assassin's Creed II pro PC vyjde začátkem března.

Comments