If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dinosauří arkáda od UbiSoftu

Plná lávy i vulkanických erupcí.

UbiSoft patrně nechce opomenout segment wiičkových arkád a proto pro tuto platformu na letošní listopad oznámil Combat of Giants: Dinosaurs Strike.

Půjde o nefalšovanou dinosauří mlátičku, kde se zhostíte role všech potvor od T-Rexe, Stegosaura, Velociraptora, nebo Triceraptora, až po třeba Baryonyxe.

Dinosaury si budete moci přizpůsobit obarvením kostí, vylepšením rohů či výměnou šupin za nějaké trvalejší.

Samotné souboje budou probíhat v reálném čase, takže se budete muset zároveň krýt a přitom účit na nepřítele. Slíbeny jsou i environmentální zkázy typu zemětřesení nebo vulkanických erupcí.

Comments