If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dinosauři v Battlefield Hardline

Jen drobná blbůstka.

V Battlefield Hardline jsou navzdory důrazu na realističnost dinosauři.

Avšak kroťte nadšení, pouze jen jako masky pro policii, zatímco kriminálníci zase mají masky vlků.

Potvrdilo to sponzorované video od YouTubera Jackfrags, kterému informaci dali EA:

Comments