If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dlouhá nahrávka z onlinovky H1Z1 podobné DayZ

Její akcie stoupají po prozkoumávání podzimní krajiny s autem, stavění budov či zapálení pochodní po pozdravu.

Více o H1Z1 v nedávném oznámení.

Tagged With

Comments