If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Do Polynésie v odbočce Immortal Fenyx Rising

Uniklý artwork.

O tomto projektu se ví od letošního března.

Nakonec však nemá být regulérním pokračováním Immortals Fenyx Rising, jak se myslelo, nýbrž pouhou odbočkou. Prostě více tím samým co minule, takovým polo-datadiskem.

Tvrdí to insider-redaktor Jeff Grubb v tomto YouTube pořadu.

Hra se v tuto chvíli jmenuje pouze pracovně - Codenamed Oxygen - a výše z ní vidíte první uniklý artwork.

Oproti originálu se bude lišit hlavně zasazením do Polynésie, kde hrdina či hrdinka čerpá z místní kultury podobné té havajské.

Tvůrci prý chtějí stále zůstat vizuálně stylizovaní, ale menší kopií Zeldy než předtím. Cílem je jakýsi vizuální reboot.

Vše je ale teprve v rané pre-produkci, takže k vydání nedojde dříve než v roce 2025.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Immortals Fenyx Rising

PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments