If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dodatečné postavy do Gears 5

K zakoupení či získání hraním.

Jak studio The Coalition předem slíbilo, vypustilo první čtyři dodatečné postavy do zářijových Gears 5. Jedná se o: COG Gear, DeeBee, Warden a General RAAM.

Odemknout si je můžete buď obyčejným hraním, což vyžaduje zhruba deset hodin, nebo zvolit zkratku koupením jich.

V Arcade multiplayeru a PvE módech přinásí nové unikátní schopnosti, zatímco v kompetitivních MP režimech fungují jako pouhé další skiny.

Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments