If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Doménu pro Black Ops 2 už vlastní Activision

Ale ještě to nic nemusí dokazovat.

Příchod nového dílu Call of Duty rok co rok je asi tak stokrát pravděpodobnější, než že v Praze o letošní zimě napadne sníh. Activision podnikli kroky, aby vše okolo nástupce hry, která jim utržila přes miliardu amerických dolarů, proběhlo hladce.

Internetové domény CoDBlackOps3.com až 6 nebo třeba CallofDuty3MW5.com až 6 si pro jistotu nechali zaregistrovat už v minulosti. Jen jim z nějakého důvodu chyběla BlackOps2.com, zřejmě kvůli doménovému spekulantovi.

Nyní už to neplatí a i doména pro Black Ops 2 je v držení Activision. Pokud by o ni nestáli a neměli s tímto názvem nějaké úmysly, asi by si nenajali specializovanou firmu na vymáhání práv k ochranné značce, která to samé dělá například pro Apple, aby jim ji získala nebo vysoudila.

Přestože se doména zatím nepřeloží na žádnou IP adresu, je možné, že ji třeba využijí pro nějakou virální kampaň nebo odpočítávání. Anebo také ne a schovají si na příští léta. O Black Ops 2 od Treyarchu se předtím spekulovalo v listopadu.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Call of Duty: Black Ops

PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, PC, Nintendo DS

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments