If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dominance dívek při hraní EverQuestu II

Dle studie jsou více hardcore než kluci.

Vědecký průzkum uveřejněný v měsíčníku Journal of Communication poukázal na zajímavou skutečnost ohledně komunity hráčů hrajících MMORPG EverQuest II. Mezi nimiž se za hardcore dají považovat - překvapivě - především dívky.

Výsledky vycházející z odpovědí sedmi tisíc hráčů této hry nabízejí řadu pozoruhodných zjištění. Jako je třeba fakt, že průměrný věk hráče EverQuestu II je relativně vysoký - 31 let. A že doba, strávená v tomhle virtuálním světě, úměrně vzrůstá právě s věkem. Neboli čím starší hráč, tím více hodin dokáže hraní obětovat.

Větší zaujetí pro hru tu ovšem mají dívky, které v ní stráví průměrně 29 hodin týdně, zatímco chlapci "jenom" 25 hodin. Ti úplně nejvíce zanícení však vydrží u hraní i 57 hodin týdně (na dívčí straně), resp. 51 hodin týdně (u chlapců). A to se ještě zjistilo, že hezčí polovina lidstva tak trochu klame tělem a často udává nižší hodnoty ve vztahu k času, který celkem stráví před počítačovou obrazovkou!

Závěrem snad ještě noticku, že hra EverQuest II je na trhu už od roku 2004, a že ke spoustě dosud vydaných rozšíření se začátkem příštího roku má přidat další - Sentinel's Fate.

Tagged With

Comments