If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dominujte v Conan Exiles

Další deníček.

Zhruba týden před startem Early Access nám Funcom naservíroval další deníček, který se točí kolem toho, co budete muset udělat, abyste ve světě Conan Exiles dominovali nad ostatními.

Tagged With

Comments