If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

DOOM Eternal proběhnutý za půl hodiny

Rychlovka.

Březnový bestseller řadě lidí vydržel dlouho, ale našli se i tací, kteří ho vzali jako výzvu.

Nadšenec s přezdívkou Distortion2 takto dokázal proběhnout celý DOOM Eternal za pouhou půlhodinu.

Na tento speedrun se můžete podívat níže, z čehož hned pochopíte, že bylo potřeba velké odhodlání, schopnosti a soustředění.

Tagged With

Comments