If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

DOOM je dle třetiny čtenářů EG pecka

Výsledky ankety.

Minulý víkend jsme u vás v anketě vyzvídali, jaký je váš postoj k rebootu série od id Software (Alza.cz).

Více než třetina z pár tisíc respondentů prosila, ať je nerušíme, protože zrovna DOOM hráli a šlo dle nich o nečekanou pecku. Druhá v pořadí se umístila další převážně pozitivní odpověď, že vyhlížejí další recenze a pak kupují.

Ze záporných odpovědí s 16 procenty nejvíce bodovala možnost, že tyhle rychlé arénové řežby nejsou to pravé ořechové. O něco méně lidí má ze hry smíšené pocity, zatímco odvolávání na starší díly či RAGE u mnoha tazatelů nepochodilo. Více o DOOM v dojmech z rozehrání.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

DOOM 4

PS4, Xbox One, PC

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments