If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Downfall od autorů Tomb Raidera

Survivalovému hororu to na obrázcích sluší.

Na jednom blogu se objevily informace o tajemné third-person survivalové hře s horovovými prvky jménem Downfall.

Podle všeho by mělo jít o nový projekt sanfrancisckého studia Crystal Dynamics, tedy autorů Tomb Raiderů. Podle prvních skic a modelů vás ve hře čeká např. hledání zbraně zapadlé v policejním autě nebo šplhání v trubkách vysoko nad místností.

Další, mnohem barvitější artworky ke hře naleznete zde.

Tagged With

Comments