If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dragon Age 2 nebude mít multiplayer

Pořád půjde o singeplayer hru.

Ačkoliv bude nedávno oznámený Dragon Age 2 obsahovat spoustu změn v bojovém systému, v grafice a dalších věcech, jedna věc se ani trošku nemění - stále půjde o čistě singeplayerovou hru.

"Dragon Age 2 je pro jednoho hráče," řekl komunitní manažer Chris Priestly na oficiálním foru hry.

Je to docela pochopitelné, zejména pak u hry, která hodně dává na vyprávění příběhu a postup v něm. Ovšem ve spojení s toolsetem, který je k Dragon Age dodáván, by mohlo jít o zábavné zpestření.

Například u jednoho fanoušky stvořeného módu Neverwinter Nights mohl jeden hráč být něco jako Pán jeskyně a vést ostatní příběhem. Další mód vytvořil společný svět pro spoustu hráčů, takže šlo vlastně o takovou mini MMO hru.

Tagged With

Comments