If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dragon Age: Inquisition může sklouznout až do roku 2015

EA plánují hru k MS ve fotbale i golf už bez Tigera Woodse.

Termín na podzim 2014, který všechny zarmoutil při vyřčení na E3, nemusí být pro Dragon Age: Inquisition konečný. EA to připustili ve včerejší výroční zprávě pro investory.

"Pokud bude Battlefield 4 úspěšný tak, jak věříme, postaví před nás příští rok velkou výzvu," začal zeširoka finanční ředitel EA Blake Jorgensen povídat před akcionáři, čímž narážel na úskalí meziročního srovnávání výsledků. "Ale nezapomeňte, příští rok uvedeme bojovou hru UFC, The Sims 4 a také pravděpodobně, možná i Dragon Age."

Z tohoto vyjádření se zdá, že EA si ještě nejsou úplně jisti, zda BioWare na příští podzim Inquisition skutečně stihnou. Raději si proto nechávají otevřená zadní vrátka pro případný odklad na rok 2015, aby se mu už nikdo potom tolik nedivil, když by nastal.

EA dále potvrdili své záměry vyrobit oficiální nextgen hru k Mistrovství světa ve fotbalu 2014 v Brazílii, ačkoli není jasné, jestli to bude samostatný produkt nebo zda opět jen půjde pro větší DLC k FIFA 14, jako tomu bylo v případě Euro 2012.

Dohodli se také se slavným golfistou Tigerem Woodsem na ukončení spolupráce, ale neznamená to, že by dali úplně vale golfovým simulacím. I nadále budou spolupracovat s PGA Tour na zrodu nějaké takové hry pro nextgen platformy a mobily, která prý dovolí více voleb, přizpůsobení hlavní postavy i nový přístup ke golfu, po čemž prý fanoušci dlouhodobě volali, ale dosud to s Tigerem nebylo možné. Zde první ukázka enginu:

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles