If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Drake Dragonfly ze Star Citizen

A pokořen další milník.

Cloud Imperium oslavili pokoření dalšího milníku, výběru 159 milionů amerických dolarů od 1,8 milionu podporovatelů Star Citizen, vypuštěním videa o Drake Dragonfly, což není kosmická loď, nýbrž dopravní prostředek pro pohyb po povrchu planet.

Tagged With

Comments