If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Druhá indicie o Assassins Creed 3

Že by Řecko za doby bronzové...?

Monitor uživatelské aktivity na facebookových stránkách Assassins Creed po pátečním spuštění doběhl na 100% a stalo se, hádejte co?

Samozřejmě, naběhla další etapa vábení, protože jak UbiSoft moc dobře ví, hráči jsou od přírody lidé hraví, tak proč je ještě chvíli nenapínat, že? Zvlášť když exkluzivitu má slíbenou Game Informer vycházející až 13. května.

Každopádně, druhý teaser už není tak nicneříkající a naznačuje toho trochu více. Po minulém nápisu "Altair, syn nikoho" v arabštině a zaměření mapy na pozadi na oblast Středomoří mezi Evropou a Afrikou, jak jste napsali do diskuse, s ním přišly další indicie.

Tím zatím nejzajímavějším vodítkem v pátrání, co bude nový Assassins Creed (pravděpodobně s trojkou v názvu, nikoli s podtitulem Revelations) zač, je zobrazení pro sérii typické čepele mezi prsty ruky, nějakého paláce na pobřežním útesu (nejspíš z doby mínojské civilizace) a především věrné napodobeniny Disku z Faistu. Obojí nasvědčuje zasazení hry do prostředí Řecka v době bronzové:

Momentka z druhého teaseru
Skutečný Disk z Faistu

Co o Disku z Faistu říká Wikipedie?

Disk z Faistu je disk z pálené hlíny pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Je datován přibližně do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.). Má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho účel a význam i původní místo jeho výroby nejsou známé. Jedná se však o jedinečný archeologický nález. Dnes je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.

Tento disk byl objeven v roce 1908 italským archeologem Luigim Pernierem v paláci ve Faistu na jižním pobřeží Kréty. Je na něm otištěno celkem 241 značek tvořených 45 jedinečnými symboly, které Arthur Evans očísloval 1-45. Některé z nich byly srovnány se znaky lineárního písma A.[1] Tyto značky byly zřejmě otisknuty pomocí předem vytvořených hieroglyfických pečetítek do měkké hlíny ve spirálové sekvenci ve směru hodinových ručiček směrem do středu disku.

Disk z Faistu se stal středem zájmu mnoha amatérských a profesionálních archeologů a bylo podniknuto mnoho pokusů o dešifrování významu otištěných značek. Přestože není jisté, zda se skutečně jedná o písmo, většina pokusů o dešifrování předpokládala, že ano. Badatelé snažící se o rozluštění se nejčastěji domnívali, že tyto značky představují slabiky, abecedu nebo logogramy. Obecně se předpokládá, že jejich pokusy o dešifrování nemají šanci na úspěch, dokud nedojde k objevu dalších nálezů s těmito značkami. Rovněž mezi odborníky panuje shoda, že případný text na disku neposkytuje dostatek kontextu pro analýzu, která by vedla k rozluštění jeho významu.

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments