If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Důvody odsunu Aliens: Colonial Marines

"Kreativita důležitější než termíny".

O sklouznutí Aliens: Colonial Marines z jara do podzimu víme od čtvrtka. Gearbox se nyní tuto změnu pokusil vysvětlit široké veřejnosti. Měl se jako obvykle v takových případech držet přísloví "mluviti stříbro, mlčeti zlato"?

"Vývoj Aliens je kreativní až vynalézavý proces a ty se nedají realizovat na povel. Ačkoli nám nastavení cílů a lhůt pomáhá, často jsou jen subjektivní. Nechceme obětovat kreativitu při tvorbě hry za naplnění termínu, protože naším záměrem je udělat skvělou hru, což je přednější než stihnout nějaké dříve avizované datum vydání," řekl zástupce Gearboxu pro CVG.

11-minutové video Aliens: Colonial Marines z E3 2011

Comments