If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Čerstvý padesátník Gabe Newell potvrdil Source Engine 2

Ale pro kterou hru?

Že se potichu kutí nástupce oceňované technologie, která poháněla Half-Life, Counter-Strike nebo Left 4 Dead, se nějaký ten pátek vědělo ze zdrojového kódu. Nyní to potvrdil přímo člověk nejpovolanější, Gabe Newell z Valve.

Došlo k tomu, když členové internetové komunity 4Chan navštívili studio, popřáli mu k 50. narozeninám a při setkání na chodbě se zjevným respektem k celebritě první kategorie také předali dárky, jak zachycuje amatérská nahrávka níže.

"Na novém enginu ve Valve děláme už nějakou dobu, teď jen čekáme na vhodnou hru, se kterou bychom se s ním pochlubili," řekl vousatý Gabe Newell. Na otázku, zda je engine kompletně nový, odpověděl kladně, více jsme se ani navzdory velmi uvolněné neformální atmosféře nedozvěděli.

Tagged With

Comments